Bilgi Teknolojileri Alanında Dış Kaynak ve Hizmet Kullanımı

 

Bilgi Teknolojileri alanında büyük ölçekli firmaların Dış Kaynak ve Hizmet Kullanımı konusunda geçtiğimiz günlerde derinlemesine görüşme metodolojisini kullanarak kapsamlı bir araştırma yürüten Q&A Market Research ilginç bilgilere ulaştı.

 

CISCO, OPET, SAP ve MEDIA MARKT gibi hem hizmet sağlayıcı hem de hizmet alan firmaların BT Direktörleri ve üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirilen çalışmada:

Servis Sağlayıcıların:

 

1. Türk şirketlerine sınır ötesinden sunduğu öncelikli IT hizmetlerinin ne olduğu,

 

2. Söz konusu bu hizmetlerin alınmasında Türk şirketlerinin göz önüne aldığı kriterlerin ne olduğu,

 

3. Hangi IT hizmetlerinin yurt içinden hangi hizmetlerin yurt dışından karşılandığı gibi konular araştırıldı.

 

 

Diğer tarafta ise bu hizmetleri talep edenlerin:

 

1. IT hizmetlerine yapılan yatırımların toplam gelir içindeki payının ne olduğu,

 

2. IT hizmetlerinin

a. Hangilerini kendi bünyesinden,

b. Hangilerini yerel IT firmalarından,

c. Hangilerini sınır ötesi IT firmalarından tedarik ettiği,

 

3. Hizmet sağlayıcı seçerken dikkat ettiği hususlar,

 

4. Sınır ötesi hizmet satın alınmasının önündeki teknik ve hukuki engellerin neler olduğu araştırıldı.

Araştırma sonucuna göre:

 

IT firmalarının yerel firmalara vermiş olduğu en önemli hizmetlerin:

 

1. Network altyapısının kurulması,

 

2. Güvenlik sistemlerinin kurulması,

 

3. Lisanslama,

 

4. Danışmanlık,

 

5. Bakım,

 

6. Cloud üzerinden yürütülen hizmetler olduğu saptanmıştır.

 

Bu hizmetleri kullanan firmaların IT harcamalarına baktığımızda IT yatırımlarının genel gelir içindeki payının % 1-3 bandında hareket ettiği görülüyor. Yapılan bu yatırımların yaklaşık % 70-80’ini Türkiye’deki IT firmalarına giderken % 20 gibi bir oran yurt dışından alınan IT hizmetlerine gitmektedir.

 

Şirketlerin kendi istihdam ettiği IT personelle yaptığı hizmetlere baktığımızda ağırlıklı olarak

 

• Help Desk hizmetlerini,

• İçerik yönetimini,

• Web sitelerinin güncellenmesini, trafiğinin gözlemlenmesini ve analizlerinin yapılmasını,

• Geniş yapılı firmalarda bayilerin entegre olduğu sistemlerin kurulumunu ve yönetimini,

• Sunucu yönetimini ve güvenliğini görüyoruz.

 

Yerel IT firmalarından satın alınan hizmetlerin ise:

 

• Veri tabanı yönetimini,

• Veri Analizini,

• Finans, İK vb. gibi modüllerle ilgili danışmanlık alınmasını,

• Veri depolanmasını,

• Network yönetimini,

• MPLS, sanallaştırma ve bulut çözümlerini görüyoruz.

 

Yurt dışındaki IT firmalarından satın alınan hizmetlere baktığımızda ise ağırlıklı olarak:

 

• Cloud hizmetlerini,

• Depolama hizmetlerini görüyoruz.

 

Şirketler bu dağılımı yaparken öncelikle hangi hizmetleri kendi bünyelerindeki kaynakla, hangilerini yurt içinden ve hangilerini ise yurt dışından alacaklarının analizini yapıyorlar. Özellikle belli bir teknik know-how ve uzmanlık gerektiren projeler söz konusu olduğunda bunu dış kaynaktan sağlamaya çalışıyorlar. Daha hassas verilerin depolanması söz konusu olduğunda bu verilerin dışarı çıkarılmaması için kendi bünyeleri içinde bir çözüm bulunmaya çalışılıyor.

 

Bazı yurt dışı IT hizmetlerinin yerel hizmet sağlayıcılarından daha ekonomik olmasına rağmen bu hizmetlerin yine de yurt içindeki

bir firmadan satın alınması tercih ediliyor.

 

Yurt dışından hizmet alınmasının önündeki engeller:

 

1. Bilgi güvenliğinin sağlandığından emin olunamaması,

 

2. Ulaşılabilirlik. Herhangi bir sorunun meydana gelmesi halinde anında çözümünü sağlayabilecek bir muhatabı bulamamak kaygısı,

 

3. Şirketin çözüm odaklı yaklaşmaması,

 

4. Zaman farkı engeli,

 

5. İletişim – aynı lisanı kullanıyor olmamak.

 

Bu engellerin dışında mevcut diğer bir engel de hukuki yapıda kendini gösteriyor ancak bu engeller tüm sektörleri kapsayıcı bir içeriğe sahip değil. Bununla birlikte BTK’nın, BDDK’nın ve EPDK’nın hassas verilerin korunmasıyla ilgili önemli mevzuatları var. Ancak henüz bu tür hizmetlerin gerek yurt içinden gerekse yurt dışından tedarik edilmesiyle ilgi düzenleyici bir kanun henüz ülkemizde mevcut değildir.